Motivatie en betrokkenheid

Het MKB maakt grote veranderingen door. Technologische en economische veranderingen vragen om nieuwe vaardigheden. Werknemers moeten deze veranderingen omarmen om innovaties met succes te kunnen doorvoeren. Wij geloven dat dit slaagt wanneer werknemers inzicht hebben in de uitdagingen waar u als onderneming voor staat. Alleen dan zien zij de noodzaak van verandering. Door hun actief over oplossingen mee te laten denken, veranderen zij mee.

Werknemers betrekken bij transitie

Alles start met inzicht in de kennis en vaardigheden die uw organisatie over 5 jaar nodig heeft. Heeft u deze in beeld dan kunt u in gesprek met uw werknemers. Wij achterhalen wiens ambities passen bij de toekomstige functies. Door hier de juiste matches te maken, bent u zeker van gemotiveerd en toegewijd personeel.

Door continu te investeren in werknemers, creëert u toewijding. Op heb moment dat zij zij door willen groeien, wilt u dat hun vaardigheden er klaar voor zijn. Dit zorgt niet alleen voor meer loyaliteit maar ook voor meer bereidheid tot verandering. En die bereidheid heeft u nodig wanneer u wendbaarheid voor de toekomst wilt organiseren.

Kunst van het loslaten

Maar wat als de ambitie van uw werknemers buiten uw organisatie reikt? Durft u hen los te laten? Of wanneer een werknemer niet kan of wíl veranderen, hoe voorkomt u dan dat u in conflict raakt met de werknemer? En hoe regisseert u tijdig door- en uitstroom?

Vanuit goed werkgeverschap bent u verplicht om medewerkers van werk naar werk te begeleiden. Maar naast de verplichting biedt het begeleiden meer:

Door juist deze groep medewerkers kansen te bieden buiten uw organisatie, blijven zij gemotiveerd hun functie uitoefenen en toegewijd aan uw organisatie; De uitstroom heeft u snel in beeld zodat u tijdig met de werving kunt starten. Onverwachte ontslagbrieven behoren tot de verleden tijd;
Doordat u nieuwe stappen in de loopbaan mogelijk maakt en hen hierin actief begeleidt, blijven deze toekomstige ex-medewerkers ambassadeurs van uw organisatie. En ambassadeurs hebben positieve invloed op uw instroom.

Ambassadeurschap

Het loont altijd om de kennis en kunde, maar ook de ambities van uw personeel in beeld te hebben. Alleen dan kunt u de regie nemen op de doorstroom, uitstroom én instroom.

Mensen die gelukkig zijn in hun werk, maken niet alleen organisaties succesvoller, ze zorgen bovendien voor een sterk werkgeversimago. En dit imago trekt weer nieuwe werknemers aan. Maak van uw werknemers ambassadeurs. Blijf tot in de laatste fase van het dienstverband in gesprek en zorg voor een passende begeleiding. Zo behoudt u het ambassadeurschap en houdt u de deur open voor de toekomst.

Home